فیلتر مطالب توسط tag: راهنمای فارسی متر لیزري لایکا D2

21 Jul / 2015

راهنمای فارسی متر لیزري لایکا D2

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: بازدید: 1502 نظر: 0

مترلیزری لایکا

راهنمای مترلیزری لایکا  D2

شکل شماره یک : از این دکمه درمترلیزری لایکاD2 براي روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .

شکل شماره دو: از این دکمه متر لیزری لایکاD2 براي کم و زیاد کردن در منوهاي مختلف دستگاه استفاده می شود .

شکل شماره سه: منو هاي مختلف و برنامه هاي مترلایکاD2 در این دکمه وجود دارد :

اگر این دکمه را 1 بار فشار دهید : برنامه مساحت

اگر این دکمه را 2 بار فشار دهید : برنامه حجم

اگر این دکمه را 3 بار فشار دهید : برنامه محاسبه ارتفاع غیر مستقیم با دو نقطه

اگر این دکمه را 4 بار فشار دهید : برنامه محاسبه ارتفاع غیر مستقیم با سه نقطه

اگر این دکمه را 5 بار فشار دهید : برنامه پیاده کردن متراژ مشخص

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه ها)