انواع ضخامت سنج رنگ یا تستررنگ خودرو

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: تاریخ: 2015-07-28 بازدید: 755 نظر: 0

انواع ضخامت سنج رنگ یا تستررنگ خودرو

الف: دسته بندی براساس پراب

1:تستررنگ یا ضخامت سنج رنگ پراب سرخود که این مدل از دستگاها سنسور یا پراب شان مستقیما به خود دستگاه متصل است.

در کار تست و کار شناسی رنگ اتومبیل بیشتر از این مدل دستگاه استفاده می شود.

2: ضخامت سنج رنگ پراب جدا که این مدل از دستگاها سنسور یا پراب شان از دستگاه جداست و به وسلیه سیم به دستگامتصل

میشود ، کاربرد این مدل از ضخامت سنج های رنگ بیشتر در صنعت می باشد.

ب : دسته بندی براساس اندازه گیری ضخامت رنگ بر روی زیر پایه های مختلف

1:ضخامت سنج رنگ خودرو فقط با قابیلت اندازه گیری ضخامت رنگ بر روی زیر پایه آهن که عموما با مشخصه   F  برروی دستگاه مشخص می شود.

2:تستر رنگ خودرو با قلبلیت اندازه گیری بر روی زیر پایه های آهنی و غیر آهنی شامل آلومینیوم ؛ کربن و فیبرکربن که بامشخصه FN   شناخته می شود .