رابطه فیثاغورث در مترهای لیزری

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: متر لیزری تاریخ: 2015-05-28 بازدید: 676 نظر: 0

با استفاده از رابطه ریاضی فیثاغورث در متر لیزری قادر به اندازه گیری ارتفاع های غیر قابل دسترس میباشیم.

همانطور که در شکل زیر مشاهده مینمایید

 

متر لیزری میلسی

جهت اندازه گیری ارتفاع ساختمان کافی است در نقطه ایستاده و دو ضلع مثلث را طبق عکس اندازه گیری نماییم. متر با استفاده از رابطه ریاضی فیثاغورث قادر به محاسبه ضلع سوم مثلث که همان ارتفاع ساختمان است میباشد.