نگاهی اجمالی به لیزر و مترلیزری

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: متر لیزری تاریخ: 2015-04-07 بازدید: 521 نظر: 0

نگاه اجمالی (لیزر،متر لیزری) لیزر کشفی است که به عنوان یک تکنولوژی کملا کاربردی در زندگی شناخته میشود است. لیزرها به مقدار زیاد در صنعت ، ارتباطات ، نقشه ‌برداری(مترلیزری) و چاپ مورد استفاده است. لیزر در پژوهشهای علمی و برای دستگاههای علمی‌ ، مورد مصرف است. برتری لیزر در این است که از منبعی برای نور و تابشهای کنترل شده ، تکفام و پرتوان تولید می‌کند. تابش لیزر ، با پهنای نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید ، صدها برابر درخشانتر از نور خورشید است.

تاریخچه انیشتین در 1917 میلادی نظریه گسیل القایی را بیان داشت و روابط مشهور جذب و نشر را توضیح داد. بر پایه این تئوری چهل سال بعد ، تاونز ، نخستین تقویت کننده گسیل القایی را مورد آزمایش قرار داده و سیستمی‌ به اسم میزر پدید آوردند که در فرکانس 2.3X1011Hz کار می‌کرد.

لیزر و مترلیزری