لیزر وکاربرد نظامی(فاصله یاب ومترلیزری نظامی)

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: متر لیزری تاریخ: 2015-03-25 بازدید: 1463 نظر: 0

لیزر وکاربرد نظامی کاربردهای نظامی لیزر عمده ترین کاربردهای آن است .مهمترین کاربردهای لیزر در امور نظامی شامل موارد زیر می شود: :الف) فاصله یا بهای لیزری مانندمترلیزری و متر های لیزری :ب) علامت گذارهای لیزری :ج) سلاح های هدایت شونده ونقطه زن

اصول فاصله یاب لیزری(مترلیزری) مبتنی بر همان اصولی رادارهای معمولی است . یک تپ کوتاه لیزری ( معمولا با زمان 10 تا 20 نانوثانیه) به سمت هدف نشانه گیری وپرتاپ می شود و تپ پراکنده برگشتی بوسیله یک دریافت کننده نوری ثبت می گردد. فاصله مورد نظر با اندازه گیری زمان پرواز ورفت وبرگشت این تپ لیزری محاسبه می شود. مزایای فاصله یاب لیزری یا مترلیزری : :الف) قیمت و وزن وپیچیدگی آن به مراتب کمتر از رادارهای معمولی است. :ب) توانایی اندازه گیری فاصله اهدف در حال پرواز مشکل این نوع رادار این است که باریکه لیزر در شرایط نامناسب رویت، به شدت در جو تضعیف می گردد. انواع فاصله یاب مورد استفاده: :الف) فاصله یاب های دستی(کاربردوطریقه کارش همانند متر لیزری می باشد) برای استفاده پیاده نظام ها :ب) سیستم های فاصله یاب مورد استفاده در توپها و تانکها :ج) سیستم های فاصله یاب پیچیده متناسب در دفاع ضد هوایی