لیزر در اندازه گيري (متر لیزری)

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: متر لیزری تاریخ: 2015-03-23 بازدید: 725 نظر: 0

لیزر در اندازه گيري (متر لیزری) خصوصيات مانند جهتمندي درخشايي و تكفامي در ليزر باعث كاربردهاي بسیاری در اندازه گيري مانند متر لیزری و بازرسي در مهندسي و صنعتي و كنترل ابزار ماشيني شده است. از ليزر در اندازه گيري مسافت هم استفاده می شود مانند متر لیزری. روش استفاده از ليزر در اندازه گیری ومترلیزری بستگي به بزرگي مسافت وطول مورد نظر دارد.

براي مسافتهاي كوتاه تا 50 متر از روشهاي تداخل سنجي به كار می رود روش مورد استفاده در متر لیزری.كه در این روش از يك ليزر هليم - نئون پايدار شده فركانسي به عنوان منبع نور استفاده مي شود. براي مسافتهاي بیشتر یعنی متوسط تا حدود 1 كيلومتر از روشهاي تله متري استفاده مي شود. براي مسافت هاي بیشتر مي توان زمان در راه بودن تپ نوري را كه از ليزر گسيل شده واز جسم بازتابيده می شود اندازه گيري كرد