تعریف واژه لیزر

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: متر لیزری تاریخ: 2015-03-09 بازدید: 572 نظر: 0

کلمه لیزر مخفف عبارت light amplified by simulated emission of radiation میباشد.

منظور برانگیخته کردن و تقویت نمودن پرتوهای خاصی است که منبع آنها در اجسامی مثل نتودمیوم، کربن و یاقوت است و در مقایسه با نور مرئی که از هفت طیف تشکیل شده است، دارای یک طیف و تک رنگ میباشد و واگرایی خیلی کمتری دارد

 

به دلیلی تکرنگ بودن و واگرایی کم یکی از استفاده های لیزر ، امتداد دهی در کارهای عمرانی و ساختمانی است و در موارد بسیار دقیق مثل حفاری تونلها، نقشه برداری های زیرزمینی بسیار کاربرد دارد.

لیزر