روشهای ارسال

روشهای ارسال کالا به دو صورت زیر صورت میگیرد:

 

  • سفارش از شهر تهران تا قبل از ساعت 12 ظهر :

ارسال بسته در همان روز به وسیله پیک موتوری 

  • سفارش از شهر تهران بعد از ساعت 1 ظهر : 

در صورت امکان ارسال بسته در همان روز به وسیله پیک موتوری و در غیر اینصورت ارسال در روز بعد.

  • سفارش از سایر نقاط ایران:

ارسال بسته به وسیله پست پیشتاز در روز بعد